Marketing

Marketing

Naša marketing i PR podrška obuhvata marketing savetovanje, konceptualizaciju marketing kampanja kao i upravljanje marketing kampanjama u svim segmentima tržišta nepokretnosti, od kancelarijskog i stambenog do maloprodajnog prostora. U bliskoj saradnji sa svim našim sektorima, uključujući naše veliko tržišno iskustvo, možemo da ponudimo čitav spektar marketinških usluga, koji uključuje:

  • Planiranje marketinške strategije
  • Dizajn, konceptualizaciju i produkciju marketing materijala
  • Definisanje media plana
  • Menadžment PR kampanje i kampanje oglašavanja
  • Organizaciju događaja

Kontakt

Pogledajte

Povežite se sa nama

Kontakt

CBS International d.o.o.
deo CBRE Inc. grupacije
Airport City Belgrade | Omladinskih brigada 88b | 11070 | Beograd | Srbija
+ 381 11 22 58 777
+ 381 11 22 81 969

Novi Sad Branch Office
Mite Ružića 1 | 21000 ǀ Novi Sad ǀ Serbia
+ 381 21 3000 585

office@cbre.rs
marketing@cbre.rs