Izdavanje i prodaja stambenog prostora

Izdavanje i prodaja stambenog prostora

Našim klijentima omogućavamo detaljan uvid u tržište nekretnina Beograda čime im je olakšano da pronađu nepokretnost koja u potpunosti zadovoljava njihove potrebe. Pružićemo Vam punu podršku kako tokom procesa selekcije i prezentacije nepokretnosti, tako i tokom celog procesa pregovaranja sa potencijalnim vlasnikom ili prodavcem i zaključenja kupoprodajnog ugovora, a koji će voditi naš konsultantski tim licenciranih posrednika.

Osim navedenog, naš tim za stambene nepokretnosti nudi investitorima usluge razvojnog konsaltinga od ranih faza planiranja projekta preko savetodavnih usluga po principu najboljeg miksa struktura, opsega kvadratura jedinica do predloga završnih radova koji će projektu obezbediti bolju tržišnu pozicioniranost i bržu prodaju.

Kao investitoru omogućavamo Vam sledeće

 • Tim profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom na stambenom tržištu
 • Iskustvo na velikom broju ekskluzivnih projekata na lokalnom tržištu
 • Pregled tržišta nekretnina i analizu tržišne niše
 • Definisanje koncepta proizvoda i profilisanje ciljnih kupaca
 • Usluge rukovođenja marketinškom i prodajnom kampanjom
 • Dizajn, organizaciju, koordinaciju i realizaciju marketinške, pretprodajne i prodajne kampanje
 • Izveštavanje i merenje učinka
 • Snagu brenda

Kao kupcu omogućavamo Vam sledeće:

 • Direktnu prodaju najboljih novoizgrađenih objekata
 • Mogućnosti izdavanja kupljene nepokretnosti uz podršku našeg tima za izdavanje
 • Ekskluzivno zastupanje više projekata vodećih domaćih i stranih investitora
 • Punu podršku kroz celokupan proces kupoprodaje
 • Apsolutnu pouzdanost i sigurnost
 • Detaljno poznavanje tržišta kao i iskustvo i stručnost našeg licenciranog prodajnog tima

Kao zakupcu omogućavamo Vam sledeće:

 • Iskusan tim za iznajmljivanje nepokretnosti sa višegodišnjom saradnjom sa vlasnicima luksuznih nepokretnosti
 • Efikasnu analizu potreba
 • Prezentaciju tržišta i filtriranje ponuda koje najbolje odgovaraju Vašim zahtevima
 • Jedinstvenu bazu nekretnina sa više od 8.000 individualnih nepokretnosti
 • Kompletnu podršku u toku procesa zakupa i nakon potpisivanja ugovora o zakupu
 • Kontrolu ostalih troškova zakupa
 • Konkurentnost ponude i odličan odnos kvaliteta i cene potencijalnih nekretnina
 • Prijava boravka za nerezidente

Kao zakupodavcu koji želi dugoročan zakup nudimo Vam kompletan paket usluga:

 • Izuzetnu mrežu korporativnih klijenata, kao izvor prvoklasnih zakupaca
 • Utvrđivanje konkurentne cene iznajmljivanja u skladu sa karakteristikama nepokretnosti
 • Zastupanje tokom celog procesa od strane licenciranog tima za izdavanje
 • Efikasno predstavljanje vaše nekretnine kroz naše marketinške kanale
 • Savetodavne usluge po pitanju povećanja utrživosti Vaše nepokretnosti

Kontakt

Mina Kalezić

Mina Kalezić

Residential Sales

mina.kalezic@cbre.rs

Marko Radulović

Marko Radulović

Residential Lease

marko.radulovic@cbre.rs

Pogledajte

Povežite se sa nama

Kontakt

CBS International d.o.o.
deo CBRE Inc. grupacije
Airport City Belgrade | Omladinskih brigada 88b | 11070 | Beograd | Srbija
+ 381 11 22 58 777
+ 381 11 22 81 969

Novi Sad Branch Office
Mite Ružića 1 | 21000 ǀ Novi Sad ǀ Serbia
+ 381 21 3000 585

office@cbre.rs
marketing@cbre.rs